SP37 w Gdyni

Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych

Szanowni rodzice przyszłych klas 1 SP 37 w Gdyni,

Zapraszamy wszystkich Państwa na spotkanie z dyrekcją szkoły oraz radnym Miasta Gdyni Jakubem Ubychem

w dniu 18 maja 2022r. o godzinie 18.15 do auli w budynku białej szkoły.

Spotkanie będzie dotyczyło roku szkolnego 2022/2023.