SP37 w Gdyni

Odeszła Krystyna Romanowska

Z głębokim żalem smutkiem informujemy, iż zmarła długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37, pani Krystyna Romanowska. Msza pogrzebowa odbędzie się dn. 22.07.2022 o godzinie 11.00 w Kościele pw. Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara (Wiczlino), pogrzeb o 12.30 na Cmentarzu Witomińskim.