SP37 w Gdyni

Nowy rok szkolny- klasy 0-3 w zielonym budynku

Informujemy, iż w najbliższym roku szkolnym wszystkie klasy 0-3 będą miały zajęcia w zielonym budynku Szkoły Podstawowej nr 37.

Tym samym nie ma konieczności dojazdów do innych budynków żadnej klasy pierwszej.

Informacje o możliwości wystąpienia takiej konieczności, podawane na zebraniu z rodzicami uczniów klas pierwszych, stają się tym samym nieaktualne.