SP37 w Gdyni

Zebrania z rodzicami

Informujemy, że zebranie rodziców klasy 0 i pierwszych odbędą się dnia 1 września o godzinie 17.00 w zielonej szkole.

Informacja o salach będzie na drzwiach szkoły.

Zebranie rodziców uczniów klas czwartych a,b,c,d odbędzie się o godzinie 18.00 w auli białej szkoły

Zebranie rodziców uczniów klas czwartych e,f,g,h odbędzie się o godzinie 18.20 w auli białej szkoły

Zebranie rodziców uczniów klasy 6c odbędzie się 1 września o godzinie 17.30 w sali A308.

Zebranie rodziców uczniów klasy 6a odbędzie się 1 września o godzinie 17.00 w sali A304

Zebranie rodziców uczniów klasy 7b odbędzie się 1 września o godzinie 17.30 w sali A306

Zebrania rodziców pozostałych klas odbędą się 8 września (klasy 5-7) o godzinie 18.15, klasy ósme o godzinie 17.30 na auli oraz 6 września (klasy 2-3) o godzinie 17.00