SP37 w Gdyni

15 września- obowiązuje plan B

Informujemy, że w dniu 15 września ze względu na Radę Pedagogiczną w obu szkołach obowiązuje Plan B i ostatnia lekcja kończy się o godzinie 15.00. Rodziców klas 0-3 prosimy o odbiór dzieci do 15.00 w miarę możliwości. Ponadto informujemy, że na stronie szkoły po 15 września zostanie umieszczony kalendarz wydarzeń zawierający daty dni wolnych, zebrań z rodzicami, konsultacji, rad pedagogicznych i wszelkich innych ważnych terminów.