SP37 w Gdyni

„W KRAINIE ZACZAROWANEJ TĘCZY”

W KRAINIE ZACZAROWANEJ TĘCZY"

  • ZAPRASZAM SERDECZNIE DO UDZIAŁU

W  IV EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 W KRAINIE ZACZAROWANEJ TĘCZY”.

 Dwie kategorie:

– płaskie i przestrzenne.

ORGANIZATOR KONKURSU:  Ewa Smyk

CELE KONKURSU:

 

Ø  poszerzenie wiedzy na temat tęczy,

Ø  rozwijanie kreatywności i innowacyjności,

Ø  rozwijanie dziecięcej wyobraźni,

Ø  doskonalenie umiejętności wykorzystania różnych technik plastycznych,

Ø  stworzenie uczniom szans zaprezentowania swoich zdolności  i umiejętności plastycznych,

Ø  odkrywanie i promowanie uzdolnień dzieci

TEMATYKA:

 W krainie zaczarowanej tęczy”

UCZESTNICY:

Uczniowie z klas 0 – III.

REGULAMIN KONKURSU

2.      Tematyka prac powinna nawiązywać do barw tęczy;

        Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (również przestrzenne);

3.      Format prac A 3 ( duży) lub A 4 (prace przestrzenne – max wysokości 25 cm);

4.     Każdy uczestnik może przygotować 1 pracę;

5.     Dzieła powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika na odwrocie pracy, a także wiek i klasa autora pracy;

6.      Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

a)  zgodności z tematem

b)  jasności przekazu

c)  estetyki wykonania

d)  inwencji twórczej

7.      Z niecierpliwością czekam na wspaniałe dzieła w SP 37 w Gdyni

 ZIELONA SZKOŁAJJJ

Prace należy dostarczyć do portierni do 27.10.2022 r.

Prace plastyczne nie będą zwracane autorom. 

Dodatkowo poproszę o wysłanie zdjęcia pracy :

Smyk.Ewa@zso8gdynia.pl