SP37 w Gdyni

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W roku szkolnym XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzony będzie 7 października. Każdy ochotnik z klas 4-8 na lekcjach matematyki będzie mógł sprawdzić się, rozwiązując 5 przykładów z tabliczki mnożenia do 100 w czasie jednej minuty. Za egzamin rozwiązany bezbłędnie uczeń otrzyma szóstkę z matematyki za aktywność.