SP37 w Gdyni

SZKOLNY KONKURS "NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA"

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdyni.

2. Cele konkursu:

• zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej i technicznej;

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;

• umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

3. Warunki uczestnictwa:

• Uczestnicy konkursu: dzieci z klas 1-3 SP nr 37 w Gdyni;

• Technika: praca przestrzenna z dyni, technika dowolna,;

• Każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę;

• Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą czytelne dane:

imię i nazwisko autora oraz klasę.

4. Kryterium oceny prac: komisja konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonanej pracy, zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.

5. Termin składania prac : od 26 października 2021 r.(środa) od godziny 7:00 do 28 października 2021 r.(piątek) najpóźniej do godziny 12:00.

6. Miejsce składania prac:

SP nr 37 w Gdyni – dolny korytarz – przygotowane stoisko konkursowe przy portierni.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 listopada 2021 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

8. Komisja konkursowa ocenia prace i ustala listę laureatów oraz osób wyróżnionych. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycieli-organizatorów konkursu:

➢ Marzena Deja

➢ Agnieszka Kruczyńska

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY NIETUZINKOWYCH POMYSŁÓW I POWODZENIA W ICH REALIZACJI !!!