SP37 w Gdyni

Konkurs „Zostań Eco Be.Eco”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych   województwa pomorskiego do wzięcia udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

„Zostań Eco. Be.Eco” 

Celem konkursu jest:

  1. popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego,
  2. wyłanianie młodych talentów,
  3. rozwijanie umiejętności uczniów w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym,
  4. wzbudzenie świadomości ekologicznej, które zmierza do wartości takich jak odpowiedzialność za swoje postępowanie, szacunek do otaczającego środowiska naturalnego;

 Zachęcam do zapoznania się z załączonym regulaminem i proszę o przekazanie informacji uczniom szkoły.

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 18 grudnia 2022 r.

Organizatorami Konkursu są:

  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia, tel.: 58 625 40 25, e-mail: sekretariat@sp6.gdynia.pl
  • Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia, tel: 58 765 07 92, e-mail: sekretariat@godn.eu

Osoba odpowiedzialna za organizację:
mgr Beata Chojnowska- Gąsiorek
nauczyciel informatyki
Szkoła Podstawowa Nr 6