SP37 w Gdyni

 Akcja Lidla „Szkoły Pełne Talentów”

Szanowni Państwo, informuję, że akcja „Szkoły Pełne Talentów” organizowana przez Lidl została zakończona.

Dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie, dzięki któremu udało nam się zdobyć następujące nagrody dla całego ZSO nr 8 w Gdyni: 3 głośniki multimedialne, zestaw do badmintona, zestaw piłek, zestaw do tenisa stołowego, stolik mobilny, listwy ścienne, zestawy instrumentów muzycznych, zestaw zegarów do nauki godzin, zestawy geometryczne do tablicy, zestawy brył, zestawy do nauki geometrii, tangramy, zestaw do mierzenia objętości, zestaw kompasów, tablicę magnetyczną- układ krwionośny, zestawy kątomierzy, zestaw diatoniczny, magnetyczną pięciolinię, zestawy gier planszowych dla starszych i młodszych, grupowe zestawy malarskie, zestawy do eksperymentów- optyka, akustyka, energia słoneczna, elektryczność.

Wszystkie materiały zostały rozdzielone i będą do dyspozycji nauczycieli i uczniów podczas lekcji, w bibliotekach obu budynków, podczas uroczystości klasowych czy szkolnych.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Szymańska