SP37 w Gdyni

Każdy tydzień to dla uczniów spotkanie z inną dyscypliną sportową. Realizacja projektu to nie tylko promowanie postaw prozdrowotnych i upowszechnianie sportu, ale przede wszystkim ogromna radość i aktywny udział dzieci w lekcjach.
#Wgraj się
#Gdyńskie Centrum Sportu