SP37 w Gdyni

Godziny pracy sekretariatu

Godziny pracy sekretariatu

22 grudnia 8:00 – 14:00

23 grudnia 8:00 – 11:00

27 – 30 grudnia 8:00 – 14:00