SP37 w Gdyni

Bezpłatne książki

Nasza biblioteka otrzymała w darze od Fundacji Powszechnego Czytania pakiet bezpłatnych książek w języku ukraińskim i w języku angielskim.  

Książki w języku angielskim dostarczyła organizacja International Book Project, książki w języku ukraińskim są darem wydawców z Ukrainy.Książka cegiełka powstała dzięki zaangażowaniu polskich pisarzy i ilustratorów. Książki dostarczyło Wydawnictwo Nowa Era. Serdecznie dziękujemy za otrzymany dar Fundacji i organizacjom współpracującym w imieniu swoim i naszych czytelników.