SP37 w Gdyni

Warsztaty „Pani Technologia” w klasie 3b

„W zeszłym tygodniu odbyły się w klasie 3b warsztaty „Pani Technologia”.  Celem warsztatów było podkreślenie roli kobiet i wzmocnienie wiary w siebie dzieci, a szczególnie dziewcząt na ich drodze rozwoju.”