SP37 w Gdyni

Wykaz sal lekcyjnych na zebrania w zielonym budynku SP37

Wykaz sal i godn spotkań - klasy 4 - 8