SP37 w Gdyni

Konkurs plastyczny „Moja gra planszowa”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

Cel konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni dziecka,
 • Rozwijanie kreatywności,
 • Zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego,
 • Przestrzeganie zasad gry fair play,
 • Promowanie gier planszowych,

Założenia organizacyjne:

 • Konkurs przeznaczony jest dla klas I- III
 • Gra powinna być dostosowana do wieku i możliwości dzieci,
 • Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie gry planszowej i jej zasad,
 • Praca powinna zawierać charakterystyczne cechy dla gry planszowej – instrukcję, planszę, pionki oraz tytuł,
 • Format planszy do gry: A3, technika płaska, liczba graczy – 2- 6 osób,
 • Opracowane zasady gry powinny być w formie załącznika lub w umieszczonej na planszy „instrukcji”,
 • Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową,
 • Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie,
 • Termin składania prac konkursowych 15.05.2023 r.
 • Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, klasę,
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji, a także zaprezentowania prac podczas rozdania nagród. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm),
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa,
 • Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu, przejrzystość zasad gry, estetyka wykonania,
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Prace należy składać do pani Mai Dziurdziewicz s. 26 i pani Marty Jakubowskiej s. 27

Organizatorzy:

Marta Jakubowska, Maja Dziurdziewicz