SP37 w Gdyni

Z biegiem rzeki Kaczej

Na lekcji przyrody w klasie czwartej omawiamy formy ochrony przyrody. W związku z tym postanowiliśmy udać się do rezerwatu Kacze Łęgi. Naszym celem była też obserwacja uroków gdyńskiej rzeki Kaczej, nad brzegiem której znaleźliśmy wytchnienie po długim marszu. Podczas lekcji w terenie pozbieraliśmy też śmieci. Leśna wyprawa odkryła nam naturalne piękno krajobrazu naszego miasta.
J. Brzeskowska
A.Żywiałowska