SP37 w Gdyni

Odbiór wyników egzaminu ósmoklasisty

Zapraszamy po odbiór wyników egzaminu ósmoklasisty 
w dniach 6, 7 lipca w godzinach 8.30-14.00. Wejście C.