SP37 w Gdyni

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 4.09.2023r.

  ZIELONA SZKOŁA 

Wersja bez deszczu- BOISKO SZKOLNE 

8.30- oddział 0, klasy 1  (spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły) 

9.30- klasy 2 i 3 

Wersja z deszczem- SALA GIMNASTYCZNA 

8.30-  oddział 0, klasy 1a, 1b, 1c, 1d (sala gimnastyczna spotkanie z dyrekcją) 

           Klasy 1e, 1f, 1g, 1h (sale lekcyjne spotkania z wychowawcami) 

9.00- klasy 1e, 1f, 1g, 1h (sala gimnastyczna spotkanie z dyrekcją) 

          Klasy 0a, 1a, 1b, 1c, 1d (sale lekcyjne spotkania z wychowawcami) 

9.30- klasy 2 i 3- spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych 

ZEBRANIA 

4 września 2023r.- zebrania z rodzicami uczniów klas 0, 1 (godz.17.00) 

5 września 2023r.- zebrania z rodzicami uczniów klas 2, 3 (godz.17.00) 

BIAŁA SZKOŁA 

Wersja bez deszczu- BOISKO SZKOLNE / Wersja z deszczem- SALA GIMNASTYCZNA 

10.15- klasy 4-8 SP 

11.00- LO 

ZEBRANIA 

4 września 2023r. zebrania z rodzicami uczniów klas  

      1 LO (godz.16.30-17.00 spotkanie z dyrekcją w auli; 17.00-spotkanie z wychowawcą w sali) 

      4 LO ( godz.17.10- 17.40 spotkanie z dyrekcją w auli; 17.40- spotkanie z wychowawcą w sali) 

      4 SP (godz.17.50 spotkanie z dyrekcją- sala gimnastyczna; 18.30- spotkanie z wychowawcą) 

7 września 2023r.– zebrania z rodzicami uczniów klas  

       5-8 SP (godz. 17.00) 

       2 i 3 LO (godz. 17.00)