SP37 w Gdyni

Dzieci, które uczęszczały  do świetlicy szkolnej w klasie pierwszej będą automatycznie przeniesione do świetlicy klas 2-3 (nie ma potrzeby składania ponownie dokumentów). Ewentualne zmiany dotyczące upoważnień do odbioru dziecka prosimy zgłaszać na e-maila: Andrulewicz.Zofia@zso8gdynia.pl