SP37 w Gdyni

Czujesz potrzebę pomocy innym? Chcesz zostać wolontariuszem – zapraszamy!

Wolontariat w szkole można realizować na kilka sposobów m.in:

  • pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela,
  • udział w zajęciach charytatywnych,
  • pomoc w pracach bibliotecznych,
  • zorganizowanie loterii fantowej, szkolnej dyskoteki bądź uczniowskiej imprezy integracyjnej,
  • udział w działaniach kulturalnych (szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek).

Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do szkolnych koordynatorów: