SP37 w Gdyni

„Prawa Dziecka Oczami Dzieci”

Konkurs Plastyczny
„Prawa Dziecka oczami dzieci”

ZSO nr 8, SP nr 37 w Gdyni zaprasza uczniów klas 0 – III do udziału w Konkursie plastycznym  „Prawa Dziecka oczami dzieci”.

Zgłoszenia:
Prace plastyczne należy składać w sekretariacie zielonej szkoły do dnia 15 stycznia 2024 r. lub bezpośrednio do koordynatorów konkursu.

Regulamin

Konkurs plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci” przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III.

Celem konkursu jest:

 • zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka,
 • rozwijanie szacunku do drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry, pochodzenia czy narodowości,
 • uczenie korzystania ze swoich praw jednocześnie szanowanie praw innych ludzi,
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych i wymiana doświadczeń.

Zadaniem uczniów jest przedstawienie w formie plastycznej:

 • prawa dziecka do życia bez przemocy,
 • prawa do życia w bezpiecznym świecie,
 • prawa do życia wśród najbliższych (w rodzinie),
 • prawa do ochrony zdrowia i właściwej opieki lekarskiej,
 • prawa do wyrażania swojego zdania,
 • prawa do odpoczynku i wolnego czasu lub / i
 • prawa do nauki i zdobywania informacji.

Format pracy: A-3 lub A-4.

Technika plastyczna wykonania pracy dowolna: malarstwo, rysunek, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

Każda praca musi mieć na odwrocie metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa).

Termin składania prac: do 15 stycznia 2024 r.

Przebieg konkursu:

-Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Dyrektora ZSO nr 8 SP nr 37 lub jego Zastępcę.

-Kryteria oceniania prac:

 • Zgodność pracy z tematem;
 • Wartość merytoryczna prac plastycznych;
 • Oryginalność/innowacyjność.
 • Walory estetyczne;

Nagrody:

Organizator przyzna nagrody autorom 3 najlepszych prac oraz wyróżnienia. Komisja konkursowa może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych.

Przewiduje się także dyplomy dla uczestników konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 stycznia 2024 r. na platformie LIBRUS oraz na stronie internetowej szkoły https://sp37gdynia.pl/

Koordynatorzy konkursu:

Agnieszka Ciołek, Elżbieta Ratajczyk