SP37 w Gdyni

Klub Dzieciaków Ciekawych Wszystkiego

Jak co środę w świetlicy klas 1, w Klubie Dzieciaków Ciekawych Wszystkiego, zastanawialiśmy się, zadawaliśmy pytania i szukaliśmy odpowiedzi 🙂