SP37 w Gdyni

Wymiana listów z Turcją

Klasy 5c i 5e wymieniły się kartkami pocztowymi ze swoimi kolegami z Turcji, opisując w nich siebie oraz swoje hobby w ramach projektu e-Twinning. Koordynatorami projektu są: Paulina Gburska i Magdalena Osakiewicz.