SP37 w Gdyni

  • styczeń 19 dni x 6 zł = 114 zł  (od 2.01- 26.01.2024) – płatność do 5 stycznia
  • luty  14 dni x 6 zł = 84 zł (od 12.02.24) płatność do 30 stycznia
  • marzec 19 dni x 6 zł = 114 zł (do 27.03.24) płatność do 26 lutego
 
Istnieje możliwość opłaty za I kwartał w kwocie 312 zł – płatność do 5 stycznia 2024,
Podane kwoty są pomniejszone o dni wolne.