SP37 w Gdyni

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

21 lutego, z okazji Dnia języka ojczystego zorganizowałyśmy dla uczniów klas 4-8 SP i LO loterię językową. W zabawie wzięło udział ponad 100 uczniów i jeden nauczyciel.

Uczestnicy loterii bawili się na trzech długich przerwach. Każdy losował pytanie, a po udzieleniu dobrej odpowiedzi, otrzymywał wafelek lub cukierek i zakładkę do książki.

Pytania dotyczyły bardzo wielu zagadnień języka polskiego; ortografii, odmiany, wyjaśnienia znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, środków stylistycznych, znajomości przysłów itd. Były również zadania polegające na odczytaniu łamańców językowych.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w loterii językowej, a Radzie Rodziców SP37 i 17LO za ufundowanie tak wielu słodkich nagród