Procedura odwoławcza- oddziały przedszkolne

                                              PROCEDURA ODWOŁAWCZA (od 9 kwietnia, w formie elektronicznej) 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.