SP37 w Gdyni

Praca szkoły od 25 maja – ważne!

Szanowni Rodzice,

Od poniedziałku, 25 maja w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze (z elementami zajęć dydaktycznych) dla uczniów klas 1-3. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z zasadami pracy w najbliższym czasie.

Rodziców dzieci, które będą uczęszczały do szkoły od poniedziałku, prosimy o wypełnienie ankiety oraz o wysłanie jej skanu/ zdjęcia na adres: sekretariat@zso8gdynia.pl w terminie do 19 maja , do godziny 12.00.