SP37 w Gdyni

Informujemy, że w naszej szkole zajęcia dla uczniów klas zerowych na razie nie odbywają się.