SP37 w Gdyni

Uwaga- rodzice dzieci klas 1-3, którzy zgłosili chęć powrotu do szkoły 25 maja

Szanowni Państwo,

informujemy, że rodzic każdego dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami Covid-19 SP oraz uzupełnienia i podpisania wszystkich załączników do tego dokumentu. Skan wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres: sekretariat@zso8.gdynia.pl lub dostarczyć do szkoły przyprowadzając dziecko. Dodatkowo należy przesłać mailową informację o zapoznaniu się z procedurami.

Papierowe wersje dokumentów do podpisu są również dostępne w budynku białej szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Prosimy o informację, czy dziecko będzie jadło w szkole obiad (do 22 maja, do godziny 13.00)

Wejście do szkoły od 25 maja: główne, od strony wewnętrznego parkingu. (nie od strony boiska).

Nie ma możliwości samodzielnego powrotu dziecka do domu.