SP37 w Gdyni

Klasa 3c na zdalnym nauczaniu

W związku z pozytywnym wynikiem badania na COVID- 19 nauczyciela uczącego w klasie 3 C, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, cała klasa została objęta kwarantanną. W związku z powyższym zajęcia dla dzieci będą prowadzone w formie zdalnej od 12.10.2020 do 16.10.2020 r. wg planu lekcji, poza lekcjami w-f (te na czas edukacji zdalnej są zawieszone). Czas trwania lekcji to 30 min wg planu lekcji.