SP37 w Gdyni

Klasa 3d na nauczaniu hybrydowym

Informujemy, iż od poniedziałku, 12 października do czwartku, 15 października włącznie klasa 3d będzie uczyła się w systemie hybrydowym. Klasa będzie znajdować się w swojej sali lekcyjnej pod opieką pani Katarzyny Karbowskiej. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela klasy za pośrednictwem platformy Teams. Zajęcia lekcyjne będą trwały 30 minut.