SP37 w Gdyni

BÓBR INFORMATYCZNY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY „BÓBR”

Nasi uczniowie startowali w Międzynarodowym Konkursie Bóbr Informatyczny. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W kategorii Benjamin (klasy 4-6) startowało 6 uczniów, a z nich bardzo dobry wynik uzyskał Krystian Szumlas z klasy 6D. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!