SP37 w Gdyni

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Procedura odwoławcza (ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE):

 –  14 kwietnia o godz. 12.00  będą listy dzieci przyjętych – dopiero wówczas rodzice mają 7 dni aby  zwrócić się na piśmie do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (art. 150 ust. 6 ustawy)

 – uzasadnienie odmowy przyjęcia Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica (art. 150 ust. 7 ustawy),

–  rodzic może w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy może wnieść ODWOŁANIE  do dyrektora przedszkola, (art. 150 ust. 8 ustawy)

– dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie  7 dni ( od dnia jego otrzymania). Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego (art. 150 ust. 9 ustawy).