SP37 w Gdyni

Sukces w konkursie NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie dla Młodych Poetów „NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Gdynia, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gdyni i Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego. Głównym celem konkursu było inspirowanie do aktywności twórczej oraz rozwijanie zdolności i umiejętności literackich. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów. W finale konkursu jury wyróżniło uczennicę naszej szkoły Helenę Januszewską z kl. 6D a nagrodzony wiersz zostanie opublikowany w tomiku wierszy.

Serdecznie gratulujemy!