SP37 w Gdyni

Zwrot komputerów do nauki zdalnej

Prosimy wszystkich rodziców uczniów klas 1-3 o zwrot wypożyczonego sprzętu w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2021 godz. 16:00 do sekretariatu zielonej szkoły.

Sprzęt będzie sprawdzany przez wyznaczonych pracowników szkoły.

Rodzice mogą oddawać go między 13.05 a 19.05 w godzinach 7:40-9:00; 11:30- 13:00 oraz 15:00- 16:00.

Można również umówić się mailowo z pracownikiem szkoły w godzinach jego pracy: kierowniktechniczny@zso8gdynia.pl ; lysaczenko.andrzej@zso8gdynia.pl