SP37 w Gdyni

Ważne informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych

Listy uczniów przydzielonych do klas zostaną wywieszone w przedsionku zielonej szkoły w dniu 31 sierpnia o godzinie 10.00.

Na rozpoczęcie roku z dzieckiem może wejść na teren szkoły tylko jeden rodzic. Rodzice nie wchodzą z uczniami do sal lekcyjnych.

Po uroczystym rozpoczęciu roku odbędzie się krótkie spotkanie z dyrekcją szkoły (w tym czasie dzieci będą z nauczycielem w sali).

Na rozpoczęcie roku prosimy o przyniesienie wypełnionych zgód:

Link zapisów do świetlicy szkolnej:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft3fL46QpUazWefgFIhFRlSMWxfw_8xHoXXXoU4sApJUN1BFR1EyVlhXR0FVWFVVVkpDOFM5TjU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft3fL46QpUazWefgFIhFRlSMWxfw_8xHoXXXoU4sApJUN1BFR1EyVlhXR0FVWFVVVkpDOFM5TjU4Ny4u