SP37 w Gdyni

Rozpoczęcie roku szkolnego

ZIELONA SZKOŁA:

Ze względu na warunki pogodowe rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według następującego harmonogramu: 

Oddziały 0 ( godzina 8.00) – sala gimnastyczna, wchodzi jeden rodzic, spotkanie z dyrekcją, wejście 1 

Klasy 1 ( godzina 9.30)- sala gimnastyczna, wchodzi jeden rodzic,  spotkanie rodzice- dyrekcja w tym czasie uczniowie idą z wychowawcami do sal lekcyjnych, wejście 1 

Klasy 2 (godzina 8.30), 3 (godzina 9.00)- spotkanie z wychowawcami w klasach – rodzice nie wchodzą do szkoły (nowymi uczniami zaopiekują się nauczyciele świetlicy- odprowadzą do sal), wejście 2 

Klasy 4 (godzina 10.30)– sala gimnastyczna, wchodzi jeden rodzic, spotkanie z dyrekcją, wejście 2 

Poniżej przydział sal na rozpoczęcie: 

8.30  
2a 22 
2b 23 
2c 24 
2d 15 
2e 16 
2f 17 
2g Stołówka  
9.00  
3a 17 
3b 15 
3c 29 
3d 18 
3e 21/20 
3f 20/21 
3g 24 
3h 25 
9.30  
1a 17 
1b 26 
1c 18 
1d 24 
1e 27 
1f 25 
1g 23 
10.30  
4a 11 
4d 12 
4e stołówka 
4f 14 

Przydział sal będzie wywieszony na drzwiach wejściowych szkoły. 

BIAŁA SZKOŁA

Ze względu na warunki pogodowe wszystkie spotkania odbędą się w salach lekcyjnych z wychowawcami według następującego harmonogramu: 

Klasy 4 (godzina 11.00)– aula, wchodzi jeden rodzic, spotkanie z dyrekcją

11.00  
4b A 304 
4c A 219 
5a A 305 
5b A 217 
5c A 307 
5d A 407 
6a A 302 
6b A 308 
6c  A 408 
11.30  
7a A 306 
7b A 307 
7c A 404 
7d A 405 
7e A 406 
8a A 304 
8b A 219 
8c A 305 
8d  A 308