SP37 w Gdyni

Dzień 21.11 jest Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień. W związku z tym Samorząd Uczniowski ogłasza challenge dla klas, polegający na:

  1. Napisaniu listu pełnego życzliwości, empatii i przyjaźni przydzielonej klasie (przydziały znajdziesz w tabelce obok);
  2. Listy powinny zajmować kartkę A4. Powinny być kolorowe, przystrojone wesołymi rysunkami  czy grafikami;
  3. Listy składamy do swoich wychowawców do dnia 22.11 (poniedziałek).

Wszystkie listy zostaną wywieszone na holu A200 dnia 23.11 (wtorek).

4Bpisze list klasie7A
4Cpisze list klasie8A
5Apisze list klasie6B
5Bpisze list klasie7D
5Cpisze list klasie8D
5Dpisze list klasie7C
6Apisze list klasie8B
6Bpisze list klasie7E
6Cpisze list klasie8C
7Apisze list klasie5D
7Bpisze list klasie4B
7Cpisze list klasie5A
7Dpisze list klasie5B
7Episze list klasie6A
8Apisze list klasie6C
8Bpisze list klasie4C
8Cpisze list klasie7B
8Dpisze list klasie5C