SP37 w Gdyni

Pierwsze spotkanie Rady Rodziców

Zapraszamy wybranych przedstawicieli klas na pierwsze zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 21 września o godzinie 18.00 w auli białej szkoły.