SP37 w Gdyni

Uczniowie klas 4 – 8 podczas lekcji informatyki wykorzystują długopisy 3D. Celem zajęć jest zapoznawanie uczniów z nowoczesną technologią. Uczniowie tworzą modele z gotowych szablonów oraz według własnych pomysłów. Sprzęt zakupiony został ze środków przeznaczonych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.