SP37 w Gdyni

Konkurs „Unia Europejska moimi oczami”

Konkurs na plakat dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych województwa pomorskiego

Jak uczniowie 7 i 8 klas widzą Unię Europejską? Czy są to wspólne wartości, współpraca, pokój, wolność, możliwości, rozwój, podróże, a może pieniądze? Jaka jest dla młodych ludzi idea zjednoczonej Europy? Rok 2022 został ogłoszony  Europejskim Rokiem Młodzieży, więc chcemy poznać opinie młodych ludzi na temat Unii Europejskiej.

Zadanie jest proste! Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy stworzyć plakat w technice grafiki komputerowej i przesłać do nas na adres spue@pomorskieregion.eu do 30 listopada 2022 r. Praca powinna zostać wykonana pod opieką nauczyciela i za zgodą rodziców i dyrektora szkoły.  Musicie wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy i przesłać skan (zdjęcie) razem z plakatem. Formularz muszą podpisać rodzice i dyrektor szkoły.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: 1500, 1000 i 500 zł.

Koniecznie przeczytajcie Regulamin!