SP37 w Gdyni

„ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY”

od 23.IX do 15 listopada trwa akcja Ekophone

Kolejny już raz w ramach „Sprzątania Świata” przeprowadzam w ZSO 8 akcję

„ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY”

Celem TEJ AKCJI jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, szczególnie wśród ludzi młodych. Używane telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie takie jak np. kadm i ołów.

Wyrzucony telefon komórkowy może zatruć znaczne ilości wody i gleby.

Telefony/tablety bez baterii proszę przynosić do specjalnego pojemnika przy portierni białej szkoły.

Termin: do 15 listopada

Serdecznie Was zachęcam 🙂 🙂

koordynator akcji

Justyna Gudel 🙂