SP37 w Gdyni

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach. 
Głównym celem EDWA jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.