SP37 w Gdyni

Świąteczny Konkurs Wokalno-Instrumentalny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Świątecznym Konkursie Wokalno-Instrumentalnym dla kl. 4-8 SP i kl. 1-4 LO

CELE KONKURSU:
– rozwijanie uzdolnień wokalnych i instrumentalnych;
– wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu;
– kształcenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań muzycznych
– poznanie zróżnicowanego repertuaru muzycznego polskich i angielskich piosenek świątecznych.
– popularyzowanie kolęd.
TERMIN:
Przesłuchania konkursowe odbywać się będą 15 XII 2022 r. w auli białej szkoły:
• godz. 11.50 – kategoria wokalna w dwóch grupach wiekowych: klasy 5-8 SP i klasy 1-4 LO
• godz. 12.55 – kategoria instrumentalna w dwóch grupach wiekowych: klasy 5-8 SP i klasy 1-4 LO
oraz 16 XII 2022 w zielonej szkole:
• godz. 9.50 kategoria wokalna i instrumentalna dla kl. 4c,4e,4f, 4h
• godz. 15.50 kategoria wokalna i instrumentalna dla. kl. 4a,4b,4d.4g
ZASADY UCZESTNICTWA:
– z każdej klasy może wystąpić najwięcej pięciu uczestników, po wcześniejszych eliminacjach klasowych;
– w konkursie mogą wystąpić wyłącznie soliści;
– w kategorii wokalnej każdy uczeń przygotowuje jedną polską lub angielską piosenkę świąteczną, lub zimową, której czas nie powinien przekroczyć 5 minut;
– piosenki można wykonać bez akompaniamentu – a cappella, z towarzyszeniem własnego instrumentu lub z podkładem nagranym na pendrive;
– w kategorii instrumentalnej każdy uczeń przygotowuje na dowolnym instrumencie jeden utwór o tematyce świątecznej lub zimowej.
ZASADY ORGANIZACYJNE:
– zgłoszenia należy dostarczyć do 09.XII.2022 bezpośrednio do koordynatora konkursu Hanny Witomskiej i Margarity Tuczko lub za pośrednictwem dziennika Librus.
– dodatkowe informacje na temat doboru repertuaru oraz pomoc w aranżacji piosenek można uzyskać u nauczyciela muzyki;
– kryteria oceny jury: dobór repertuaru, sposób wykonania pod względem intonacji i interpretacji, ogólny wyraz artystyczny;
– laureaci za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach otrzymają dyplomy oraz nagrody;
– wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy;

Zapraszamy do wspólnej zabawy i czekamy na zgłoszenia,
Hanna Witomska i Margarita Tuczko.