SP37 w Gdyni

Konkurs „OD SZKOLNIAKA DO ŻAKA” dla uczniów klas V – VIII szkół podstawowych

Konkurs składa się z trzech etapów.
Etapy I i II polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przysłanych przez Organizatora i odesłaniu ich za pośrednictwem nauczyciela w określonym terminie. Są to etapy samodzielnej pracy przy możliwości skorzystania z wszelkich dostępnych pomocy.
I termin do końca I półrocza – 13.01.2023
Link do zadań:
https://cm.pg.edu.pl/node/321
Uwaga: odpowiedzi tylko w formatkach dostępnych na stronie pod linkiem
https://cm.pg.edu.pl/node/321
Etap III – finałowy będzie odbywał się na terenie Politechniki Gdańskiej.
W tym etapie uczestnicy konkursu będą zdani tylko i wyłącznie na własną wiedzę i umiejętności matematyczne – żadnych kalkulatorów, tablic, komórek czy innych pomocy.
Tylko kartka, długopis i własna głowa.
Chęć udziału proszę zgłaszać u swojego nauczyciela matematyki lub bezpośrednio do mnie. Czekam na zgłoszenia.

Liliana Sikorska