SP37 w Gdyni

Dzień dobry,

Przypominamy, że przerwa świąteczna przypada w dniach 23.12.2022-01.01.2023r.

W dniu 22 grudnia (czwartek) obowiązują inne niż w planie lekcji godziny spotkań lub wyjść klasowych dla klas 4-8 SP. Harmonogram i plan przekazują uczniom wychowawcy.

Klasy 0-3 SP w tym dniu pracują według planu B, lekcje kończą się po 8 godzinie lekcyjnej.

W dniach 23.12, 27.12., 28.12, 29.12, 30.12 dla uczniów klas 0-3 SP zapewniamy opiekę, na którą OBOWIĄZUJĄ zapisy u wychowawcy. Należy poinformować wychowawcę o konieczności zapewnienia opieki w poszczególnych dniach, godzinach przebywania dziecka w świetlicy, ale też o ewentualnej rezygnacji ze zgłoszonej potrzebie opieki. Obiadów nie ma, nie prowadzone są wtedy zajęcia edukacyjne.

W dniu 08.12 2022/ czwartek/ sekretariaty (biała i zielona szkoła) będą nieczynne.