SP37 w Gdyni

Informujemy, że w dniu 12 stycznia ze względu na Radę Pedagogiczną w obu szkołach obowiązuje Plan B i ostatnia lekcja kończy się o godzinie 15.00. Rodziców klas 0-3 prosimy o odbiór dzieci do 15.00 w miarę możliwości. Ponadto informujemy, że tego dnia nie ma  basenu dla klas 4, zajęcia WF odbywają się w szkole.