SP37 w Gdyni

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/24