SP37 w Gdyni

Poznawaliśmy Polskę

Uczniowie klasy 5b i 5c odwiedzili Gniezno i Osadę Biskupin z okazji wycieczki dofinansowanej z budżetu Państwa. Wsparcie z programu Poznaj Polskę wyniosło 5 000 zł plus wkład własny gminy Gdynia 1250 zł. Program edukacyjny wycieczki obejmował: Katedre Gnieźnieńską, Drzwi Gnieźnieńskie, zwiedzanie Skansenu Archeologicznego w Biskupinie oraz warsztaty w Skansenie w Biskupinie. .